• Her 10X

    Helpu pobl ifanc i ddatblygu ffordd fentrus o feddwl a pharatoi ar gyfer byd gwaith wrth iddynt greu eu busnes eu hunain gyda £10 yn unig.

    Bydd Her 10X eleni yn cael ei chynnal rhwng 29 Ebrill a 24 Mai 2024.

    Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad yn syth at ein hadnoddau a'n cynlluniau gwers 10X DIY i'w defnyddio ar hyd y flwyddyn academaidd.

    Cofrestrwch am ddim heddiw!

Mae Junior Achievement Europe a Young Enterprise gyda chefnogaeth M&G Plc wedi cydweithio i ddod â’r Her 10X i ysgolion ledled Ewrop.